Aktien

Invent Medics aktie är listad​ på Spotlight Stock Market sedan den 29 februari 2016 under kortnamnet IMS. Aktien har ISIN-koden SE0007603402.

Invent Medics informations- och aktiesida på Spotlight Stock Market

Information om största aktieägare per den 31 december 2020 enligt Spotlight Stock Market via Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.