Nyemission 2021

Kapitalanskaffning för att finansiera fokuserad marknadsföring och försäljning av Efemia kontinensstöd och Efemia menskopp

När Europa nu öppnar upp efter pandemin satsar Invent Medic på att öka sin marknadsföring och försäljning av Efemia kontinensstöd med extra fokus på Norden, Storbritannien och Tyskland. Samtidigt förbereds en lansering av Efemia menskopp på utvalda europeiska marknader under slutet av året.

 

Efemia kontinensstöd: Effektiv lösning för ett problem som drabbar var femte kvinna

Ansträngningsinkontinens (SUI) drabbar omkring 20 procent av alla kvinnor, och symtomen märks framför allt av vid fysisk aktivitet. Efemia är en patentskyddad produkt som erbjuder en enkel, effektiv och operationsfri lösning för SUI. Invent Medic har genomfört framgångsrika kliniska studier med produkten, och hela 83 procent av hjälpta studiedeltagare i en studie har uppgivit att de kommer att fortsätta använda produkten.

Produkten säljs i Sverige i egen regi samt i Danmark, Norge, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Nederländerna och Belgien med distributionspartners. Bolaget satsar nu på att etablera mer av sin egen framgångsrika marknadsföring direkt till konsument, med fokus på träning och löpning, även i Storbritannien och Tyskland, samt digitalt på samtliga marknader.

Efemia menskopp: Starkt gensvar inför lanseringen i slutet av året

Bolagets kommande andra produkt har fått ett mycket positivt gensvar i de tester och utvärderingar som genomförts med potentiella slutanvändare inför lanseringen. Produktens holistiska koncept samt bolagets gedigna erfarenhet från utvecklingen av Efemia kontinensstöd gör detta till ett spännande satsning med en bred global marknadspotential.

Bolaget planerar att lansera Efemia menskopp på utvalda europeiska marknader under slutet av 2021. Försäljningen kommer att dra nytta av bolagets upparbetade nätverk och marknadsorganisation samtidigt som kännedomen väntas öka för varumärket Efemia som helhet.

Nedräkning tills teckningsperioden avslutas

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Investerarträffar under teckningsperioden

– Vi kommer att lägga till fler platser och datum löpande när de har bekräftats –

Datum och tid ej fastställt
Plats ej fastställd

Tidslinje för nyemissionen

Preloader
  • Sista handelsdag inkl. rätt att erhålla teckningsrätter

  • Första handelsdag exkl. rätt att erhålla teckningsrätter

  • Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

  • Handel med teckningsrätter inleds

  • Teckningsperiod inleds

  • Handel med BTA inleds

  • Handel med teckningsrätter avslutas

  • Teckningsperiod avslutas

  • Offentliggörande av utfall i nyemissionen

  • Registrering av nyemissionen hos Bolagsverket / Handel med BTA avslutas