Affärsmodell

Genom egen utveckling eller inköp av immateriella rättigheter kan Invent Medic ta fram produkter och tjänster med inga eller låga licenskostnader till rättighetsinnehavare.

B olaget äger i linje med denna strategi samtliga rättigheter till Efemia kontinensstöd, och försäljning eller utlicensiering av produkten kan därmed bedrivas effektivt i egen regi. Vidare kan lagerkostnader minimeras tack vare upphandlad, flexibel tillverkningskapacitet.

I Sverige säljer Invent Medic Efemia direkt till konsumenter samt via distributörer, exempelvis apotekskedjor, och fungerar då som distributör med egen lagerhållning. Prisnivåer och övriga villkor förhandlas separat med varje aktör som även kan inkludera den i sin marknadsföring. En ytterligare försäljningskanal är offentliga upphandlingar av hälsovårdsregioner, och Invent Medic har lämnat bud i flera sådana upphandlingar som förväntas börja gälla under Q2 2020. Västra Götaland började beställa Efemia under Q4 2019 enligt avtal som gäller innan eventuell upphandling är klar.

 

Marknadsföringen i Sverige riktas direkt mot kvinnogrupper via traditionella och digitala medier samt olika hälso- och motionsrelaterade event, men även mot viktiga personalgrupper inom hälsovården inklusive uroterapeuter, barnmorskor, gynekologer och urologer. Dessa nås via personliga möten och branschevent.

I Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland hanteras både marknadsföring och försäljning av distributörer som i sin tur kan teckna avtal med bland annat apotekskedjor och hälsovårdsaktörer i respektive land. Exempelvis finns god sannolikhet att lämpliga upphandlingar kommer att genomföras i Storbritannien under de närmaste åren.