Immateriella tillgångar

Invent Medic har som huvudstrategi att äga samtliga immateriella rättigheter såsom patent, varumärken och designskydd till de produkter som bolaget erbjuder. Detta möjliggör maximal flexibilitet vid förhandlingar med potentiella distributörer och licenstagare samtidigt som Invent Medic undviker löpande licenskostnader.

Samtliga rättigheter till bolagets första produkt Efemia kontinensstöd ingår i portföljen. Invent Medic är således inte beroende av annan parts patent, licenser, industriella, kommersiella eller finansiella avtal eller nya tillverkningsprocesser inför den fortsatta internationella expansionen i Europa och därefter USA.

 

En successiv utökning av antalet patent och de regioner som omfattas av patenten förväntas över tid i takt med att produktutbudet och Invent Medics geografiska räckvidd blir mer omfattande.