Internationell räckvidd

I takt med att Invent Medic expanderar i Europa och därefter i USA med Efemia kontinensstöd i fokus bygger bolaget upp ett starkt och effektivt distributions- och försäljningsnätverk.

Potentiella partners på nya marknader utvärderas utifrån förutsättningarna på den specifika marknaden. Samtidigt ser Invent Medic överlag ett stort värde i att samarbeta med andra bolag som delar en passion och drivkraft när det gäller att främja kvinnors hälsa och livskvalitet med hjälp av innovativa produkter och teknologier.

Det internationella distributions- och försäljningsnätverket som byggs upp för Efemia förväntas även kunna utnyttjas för ytterligare Invent Medic-produkter i framtiden.

I dagsläget samarbetar Invent Medic med följande aktörer:

Norge

Nederländerna

Belgien