Produktutveckling

Invent Medic ser betydande värdeskapande potential i att inkludera ytterligare produkter i sin portfölj under de närmaste åren. En bredare produktportfölj kommer att göra det möjligt för bolaget att dra ännu mer nytta av det internationella distributionsnätverk som nu byggs upp för Efemia kontinensstöd.

För närvarande undersöker Invent Medic möjligheten att utveckla innovativa lösningar inom kvinnohälsa i egen regi, men utvärderar även flera spännande externa produkter inom framförallt vaginal hälsa. Det här segmentet bedöms vara extra intressant då en eller flera Invent Medic-produkter inom vaginal hälsa skulle komplettera Efemia på ett optimalt sätt.

Bolagets förhoppning är att kunna välja ut en andra Invent Medic-produkt samt inleda studier med den under 2020. Dessa studier förväntas fokusera på att utvärdera den nya produktens effekt samt användarvänlighet. Från färdigställandet av framgångsrika studier bedömer bolaget att det bör ta cirka 1-2 år innan produkten kan lanseras på marknaden.