Studier med Efemia

Studier och resultat

Efemia kontinensstöd har bevisats vara effektiv och användarvänlig i flera studier med olika målgrupper.

En betydande andel av deltagarna i dessa studier svarar att de kommer att fortsätta använda produkten samt även rekommendera den till vänner och bekanta.

Klinisk studie (klar i februari 2018)

I en randomiserad kontrollerad multicenterstudie med Efemia där 97 kvinnor med ansträngningsinkontinens (SUI) deltog visade sig produkten reducera urinläckage med i genomsnitt 77 %, när deltagarna provocerade läckage genom att hoppa och hosta.

Studien leddes av Aino Fianu Jonasson, seniorforskare vid Karolinska Universitetssjukhuset. (Ref. TVS1000)

Uppföljningsstudie (klar i mars 2019)

I en uppföljningsstudie med kvinnor som medverkat i den kliniska studien uppgav 75 % av deltagarna att produkten förbättrade deras livskvalitet. Vidare svarade 68 % att de kan tänka sig att fortsätta använda produkten efter studien och 82 % att de skulle rekommendera den till en vän eller kollega.

Aino Fianu Jonasson, seniorforskare vid Karolinska Universitetssjukhuset, var vetenskaplig rådgivare under studien. (Ref. TVS2000)

Uppföljningsstudie (klar i mars 2019)

I en uppföljningsstudie med kvinnor som medverkat i den kliniska studien uppgav 75 % av deltagarna att produkten förbättrade deras livskvalitet. Vidare svarade 68 % att de kan tänka sig att fortsätta använda produkten efter studien och 82 % att de skulle rekommendera den till en vän eller kollega.

Aino Fianu Jonasson, seniorforskare vid Karolinska Universitetssjukhuset, var vetenskaplig rådgivare under studien. (Ref. TVS2000)

Eftermarknadsstudie (klar i januari 2019)

I en eftermarknadsstudie med Efemia som genomfördes tillsammans med Aller media, Sveriges största utgivare av populärtidskrifter, visade resultatet på en signifikant förbättring av livskvaliteten hos kvinnor med självdiagnosticerad SUI.

Hela 83 % av deltagarna uppgav att Efemia underlättade deras dagliga liv. Studien omfattade 40 kvinnor med en medelålder om 58 år, varav 30 fullföljde hela undersökningen. (Ref. TVS3000)

Två studier för utvärdering av Efemia vid träning (klara i augusti 2019)

Ny forskning visar att SUI är överrepresenterat bland kvinnliga idrottare. Invent Medic har därför genomfört två eftermarknadsstudier med specifikt fokus på denna målgrupp. 21 kvinnor som upplevde urinläckage när de tränade fitness (13) eller crossfit (8) deltog i undersökningen. 100 % av deltagarna upplevde att Efemia minskade urinläckaget och 86 % uppgav att de kan tänka sig att fortsätta använda produkten.

Resultatet är lovande och Invent Medic planerar att följa upp med fler undersökningar som fokuserar på denna målgrupp. (Ref. L. Chisholm et. Al. 2019, TVS4000 och TVS5000)

Två studier för utvärdering av Efemia vid träning (klara i augusti 2019)

Ny forskning visar att SUI är överrepresenterat bland kvinnliga idrottare. Invent Medic har därför genomfört två eftermarknadsstudier med specifikt fokus på denna målgrupp. 21 kvinnor som upplevde urinläckage när de tränade fitness (13) eller crossfit (8) deltog i undersökningen. 100 % av deltagarna upplevde att Efemia minskade urinläckaget och 86 % uppgav att de kan tänka sig att fortsätta använda produkten.

Resultatet är lovande och Invent Medic planerar att följa upp med fler undersökningar som fokuserar på denna målgrupp. (Ref. L. Chisholm et. Al. 2019, TVS4000 och TVS5000)