Invent Medic tecknar ramavtal med Region Stockholm för Efemia kontinensstöd

Den 2 maj meddelades att Invent Medic tecknar ett ramavtal som leverantör av produkten Efemia kontinensstöd till Region Stockholm efter genomförd offentlig upphandling. Avtalet börjar gälla i juni 2022 med en total avtalstid om maximalt fyra år.

 

 

Klicka här för att läsa PM:et

PM 20 juni 2022

”Invent Medic tecknar ramavtal med Region Jönköping för Efemia kontinensstöd”

Delårsrapport Q1 2022

”Positiva marknadssignaler med fler återkommande kundorder och genomförda kostnadsbesparingar vilka ger fullt genomslag i kommande kvartal”

Artikel publicerad 10 maj 2022

”Oförändrad försäljning för Invent Medic under Q1”

Det absolut viktigaste för Invent Medic under 2022 är att markant öka vår försäljning, både i Sverige och på andra strategiskt utvalda marknader i Europa, såsom Tyskland och Storbritannien. För att lyckas med detta har vi förstärkt och omorganiserat vår egen organisation, och vi kommer även att inleda nya samarbeten och etablera nya försäljningskanaler under året.

Anna Lindström

VD, Invent Medic Sweden