Invent Medic tecknar ramavtal med Region Stockholm för Efemia kontinensstöd

Den 2 maj meddelades att Invent Medic tecknar ett ramavtal som leverantör av produkten Efemia kontinensstöd till Region Stockholm efter genomförd offentlig upphandling. Avtalet börjar gälla i juni 2022 med en total avtalstid om maximalt fyra år.

 

 

Klicka här för att läsa PM:et

PM 23 maj 2022

”Efemia menskopp lanseras i svenska fjällen och bidrar till hållbar fjällturism”

Bokslutskommuniké Q4 2021

”Starkt sista kvartal med 42% omsättningsökning”

Artikel publicerad 6 april 2022

”Invent Medic siktar på nya produkter och ökad försäljning”

Det absolut viktigaste för Invent Medic under 2022 är att markant öka vår försäljning, både i Sverige och på andra strategiskt utvalda marknader i Europa, såsom Tyskland och Storbritannien. För att lyckas med detta har vi förstärkt och omorganiserat vår egen organisation, och vi kommer även att inleda nya samarbeten och etablera nya försäljningskanaler under året.

Anna Lindström

VD, Invent Medic Sweden