Företrädesemission 2023

Invent Medic genomför företrädesemission om 5 MSEK för att fortsätta utveckla bolagets försäljning och erbjudanden med målsättningen att bli kassaflödespositiva under slutet av 2024

Klicka här för att komma till emissionssidan

Invent Medic publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Den 26 oktober publicerade Invent Medic bolagets delårsrapport för Q3 2023. Bolaget fortsatte öka sin ackumulerade försäljning jämfört med 2022 trots en svag sommar.

 

VD Anna Lindström kommenterar:

– Bolaget fortsätter att utvecklas i rätt riktning under det tredje kvartalet, och vi ser nu fram emot ett spännande fjärde kvartal där vi har stora förväntningar på att Invent Medic kommer att fortsätta leverera enligt målsättningen att öka bolagets försäljning.

 

Klicka här för att läsa rapporten

PM 24 november 2023

”Invent Medic erhåller menstrosorder från Star for Life för distribution till skolflickor i Afrika”

Delårsrapport Q3 2023

”Fortsatt ökad ackumulerad försäljning jämfört med 2022 trots svag sommar”

Artikel publicerad 3 november 2023

”Invent Medic förväntar betydligt högre orderingång”

Under det tredje kvartalet fortsatte Invent Medic att leverera försäljningstillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget fortsätter därmed att utvecklas i rätt riktning och vi ser nu fram emot ett spännande fjärde kvartal, som vi har stora förhoppningar på.

Anna Lindström

VD, Invent Medic Sweden