Innovativ forskning som främjar kvinnors livskvalitet

Invent Medic utvecklar och erbjuder forskningsbaserade produkter som bidrar till mer frihet, glädje och en mer aktiv livsstil.

 

Under hösten 2021 genomför vi en nyemission för att satsa på fokuserad marknadsföring och försäljning.

 

Läs mer om EfemiaLäs om kapitalanskaffningen på vår emissionssida

Delårsrapport Q3 2021

”Satsning på förnyelse och tillväxt”

PM 1 oktober 2021

”Invent Medic utser Anna Lindström till ny verkställande direktör”

Artikel publicerad 13 september 2021

”Invent Medic vill öka takten med företrädesemission”

Efemia finns idag tillgänglig på ett flertal marknader i Europa, inklusive Storbritannien och Tyskland, med totalt över 8 miljoner potentiella användare. Vi arbetar nu med att ansluta fler marknader i Europa och förberedelser inför en potentiell framtida lansering i USA samtidigt som vi utvecklar/utvärderar fler produkter.
Karin Bryder

VD, Invent Medic Sweden

Q3 2021

Prognos över potentiella Efemia-användare

  • 2018 – 0,5 miljoner (sve)
  • 2019 – 8 miljoner (+dan, ger, uk, nor)
  • 2020 – 15 miljoner (+ned, bel och fler eu-länder)
  • 2021 – 35 miljoner (+usa samt ytterligare länder)
Prognosen baseras på Invent Medics expansionsplaner samt en uppskattning av antalet kvinnor med besvärande SUI på respektive marknad. I studier har ca 70% av deltagarna uppgivit att de kan tänka sig att fortsätta använda Efemia.