Innovativ forskning som främjar kvinnors livskvalitet

Invent Medic utvecklar och erbjuder forskningsbaserade produkter som bidrar till mer frihet, glädje och en mer aktiv livsstil.
Läs mer om Invent MedicLäs mer om Efemia

Delårsrapport Q4 2020

”Händelserik avslutning på ett utmanande år med framsteg i både Norden, Europa och USA”

Årsredovisning för 2019

”2019 präglades av ett kommersiellt genombrott för Efemia”

PM 15 februari 2021

”Invent Medic ansöker om marknadsregistrering i USA av Efemia kontinensstöd”

Efemia finns idag tillgänglig på ett flertal marknader i Europa, inklusive Storbritannien och Tyskland, med totalt över 8 miljoner potentiella användare. Vi arbetar nu med att ansluta fler marknader i Europa och förberedelser inför en potentiell framtida lansering i USA samtidigt som vi utvecklar/utvärderar fler produkter.

Karin Bryder

VD, Invent Medic Sweden

Q3 2020

Prognos över potentiella Efemia-användare

  • 2018 – 0,5 miljoner (sve)
  • 2019 – 8 miljoner (+dan, ger, uk, nor)
  • 2020 – 15 miljoner (+ned, bel och fler eu-länder)
  • 2021 – 35 miljoner (+usa samt ytterligare länder)

Prognosen baseras på Invent Medics expansionsplaner samt en uppskattning av antalet kvinnor med besvärande SUI på respektive marknad. I studier har ca 70% av deltagarna uppgivit att de kan tänka sig att fortsätta använda Efemia.