Invent Medic förvärvar FlowCup och säkrar sin finansiering genom en riktad nyemission samt via lån

Den 29 december 2022 meddelades att Invent Medic ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i FlowCup AB. Förvärvet är det första i Invent Medics kommunicerade förvärvsstrategi.

 

Köpeskillingen uppgår till 3,7 MSEK och erläggs genom kontant betalning om 0,4 MSEK samt nyemitterade aktier i Invent Medic. Invent Medic genomför samtidigt en riktad nyemission om cirka 2,6 MSEK samt tar upp lån om totalt 2 MSEK från ALMI Företagspartner Skåne AB och Lubrica Equity AB.

 

Förvärvet av FlowCup är villkorat av beslut vid extra bolagsstämma i Invent Medic.

 

Klicka här för att läsa PM:et

PM 2 mars 2023

”Invent Medic lanserar Efemia Bladder Support på Island med distributören Stoð”

Delårsrapport Q4 2022

”Fortsatt stabil försäljningsökning och genomfört förvärv av FlowCup”

Artikel publicerad 8 mars 2023

”Fortsatta försäljningsframgångar för Invent Medic”

Vår målsättning för 2023 är att fortsatt öka omsättningen för båda våra kanaler och samtidigt hålla i kostnaderna genom att fortsätta arbetet på etablerade marknader, addera produkter till produktportföljen samt addera fler marknader. Vi har ett mycket spännande år framför oss, och jag är säker på att vi  kommer att kunna berätta om många positiva händelser.

Anna Lindström

VD, Invent Medic Sweden