Se digital vd-presentation av bolagets bokslutskommuniké för 2023

Den 15 februari genomförde vd Anna Lindström en digital presentation av Invent Medics bokslutskommuniké för 2023 samt gav en inblick i pågående och kommande aktiviteter för att ytterligare öka försäljningen i enlighet med bolagets planering för 2024.
 
Invent Medic ser sammantaget mycket positivt på de framsteg som gjorts under 2023 och början av 2024 med inkludering av fler produkter samt nya avtal med hälsovårdsregioner, distributörer och partners. Detta gör att det finns goda möjligheter till fortsatt försäljningstillväxt och bolaget siktar nu mot att nå positivt kassaflöde under slutet av 2024.

 

Klicka här för att se presentationen

PM 22 mars 2024

”Invent Medic erhåller patent i Japan och förstärkt patentskydd i USA”

Delårsrapport Q4 2023

”Mer än fördubblad försäljning fjärde kvartalet och helåret 2023 jämfört med
samma perioder 2022″

Artikel publicerad 24 januari 2024

”Invent Medic stärker portföljen med ny inkontinensprodukt”

Bolagets försäljning har mer än dubblerats under 2023 med betydligt bättre resultat som följd. Nästa steg är att nå positivt kassaflöde i slutet av 2024. Med ett framgångsrikt år bakom oss och ett 2024 som vi har rivstartat ser framtiden lovande ut för Invent Medic.

Anna Lindström

VD, Invent Medic Sweden