Invent Medic förvärvar FlowCup och säkrar sin finansiering genom en riktad nyemission samt via lån

Den 29 december 2022 meddelades att Invent Medic ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i FlowCup AB. Förvärvet är det första i Invent Medics kommunicerade förvärvsstrategi.

 

Köpeskillingen uppgår till 3,7 MSEK och erläggs genom kontant betalning om 0,4 MSEK samt nyemitterade aktier i Invent Medic. Invent Medic genomför samtidigt en riktad nyemission om cirka 2,6 MSEK samt tar upp lån om totalt 2 MSEK från ALMI Företagspartner Skåne AB och Lubrica Equity AB.

 

Förvärvet av FlowCup är villkorat av beslut vid extra bolagsstämma i Invent Medic.

 

Klicka här för att läsa PM:et

PM 17 januari 2023

”Kommuniké från extra bolagsstämma i Invent Medic”

Delårsrapport Q3 2022

”Nytt kvartalsrekord – Försäljningen ökade med 160% jämfört med samma kvartal 2021”

Artikel publicerad 9 januari 2023

”Invent Medic förvärvar och stärker finanserna”

Det absolut viktigaste för Invent Medic under 2022 är att markant öka vår försäljning, både i Sverige och på andra strategiskt utvalda marknader i Europa, såsom Tyskland och Storbritannien. För att lyckas med detta har vi förstärkt och omorganiserat vår egen organisation, och vi kommer även att inleda nya samarbeten och etablera nya försäljningskanaler under året.

Anna Lindström

VD, Invent Medic Sweden