Invent Medic förvärvar FlowCup och säkrar sin finansiering genom en riktad nyemission samt via lån

Den 29 december 2022 meddelades att Invent Medic ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i FlowCup AB. Förvärvet är det första i Invent Medics kommunicerade förvärvsstrategi.

 

Köpeskillingen uppgår till 3,7 MSEK och erläggs genom kontant betalning om 0,4 MSEK samt nyemitterade aktier i Invent Medic. Invent Medic genomför samtidigt en riktad nyemission om cirka 2,6 MSEK samt tar upp lån om totalt 2 MSEK från ALMI Företagspartner Skåne AB och Lubrica Equity AB.

 

Förvärvet av FlowCup är villkorat av beslut vid extra bolagsstämma i Invent Medic.

 

Klicka här för att läsa PM:et

PM 24 maj 2023

”Invent Medic tecknar ramavtal i fem nya regioner för Efemia kontinensstöd”

Delårsrapport Q1 2023

Stabil tillväxt för bolagets båda produktfamiljer”

Artikel publicerad 19 maj 2023

”Trefaldigad försäljning för hungrigt Invent Medic”

Vår målsättning för 2023 är att fortsatt öka omsättningen för båda våra kanaler och samtidigt hålla i kostnaderna genom att fortsätta arbetet på etablerade marknader, addera produkter till produktportföljen samt addera fler marknader. Vi har ett mycket spännande år framför oss, och jag är säker på att vi  kommer att kunna berätta om många positiva händelser.

Anna Lindström

VD, Invent Medic Sweden