Innovativ forskning som främjar kvinnors livskvalitet

Invent Medic utvecklar och erbjuder forskningsbaserade produkter som bidrar till mer frihet, glädje och en mer aktiv livsstil.

 

Under hösten 2021 genomför vi en nyemission för att satsa på fokuserad marknadsföring och försäljning.

 

Läs mer om EfemiaLäs om kapitalanskaffningen på vår emissionssida

Delårsrapport Q2 2021

“Fokus på träningsinkontinens – en lyckad satsning”

PM 9 september 2021

”Invent Medic genomför nyemission för fokuserad satsning på marknadsföring och försäljning”

Artikel publicerad 27 augusti 2021

”Ökat fokus på marknadsföring och lansering”

Efemia finns idag tillgänglig på ett flertal marknader i Europa, inklusive Storbritannien och Tyskland, med totalt över 8 miljoner potentiella användare. Vi arbetar nu med att ansluta fler marknader i Europa och förberedelser inför en potentiell framtida lansering i USA samtidigt som vi utvecklar/utvärderar fler produkter.
Karin Bryder

VD, Invent Medic Sweden

Q2 2021

Prognos över potentiella Efemia-användare

  • 2018 – 0,5 miljoner (sve)
  • 2019 – 8 miljoner (+dan, ger, uk, nor)
  • 2020 – 15 miljoner (+ned, bel och fler eu-länder)
  • 2021 – 35 miljoner (+usa samt ytterligare länder)
Prognosen baseras på Invent Medics expansionsplaner samt en uppskattning av antalet kvinnor med besvärande SUI på respektive marknad. I studier har ca 70% av deltagarna uppgivit att de kan tänka sig att fortsätta använda Efemia.