Ledande befattningshavare

Anna Lindström

Anna Lindström

VD

Ansvarar för bolagets löpande verksamhet och att genomföra styrelsens strategi.

Mer än 20 års internationell erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från en rad ledande och kommersiella befattningar inom bland annat Alfa Laval, Barry Cellebaut och Alufluor i såväl Sverige som Japan, Italien och USA.

Aktieinnehav: Äger inga aktier i bolaget.
(per den 21 oktober 2021)

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Högupplöst bild