Ledande befattningshavare

Anna Lindström

Anna Lindström

VD

Ansvarar för bolagets löpande verksamhet och att genomföra styrelsens strategi.

Mer än 20 års internationell erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från en rad ledande och kommersiella befattningar inom bland annat Alfa Laval, Barry Cellebaut och Alufluor i såväl Sverige som Japan, Italien och USA.

Aktieinnehav: Äger inga aktier i bolaget.
(per den 21 oktober 2021)

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Per Heander

Per Heander

CFO

Ekonomiansvarig för Invent Medic sedan 2020.

20 års erfarenhet som Investment Manager inom riskkapital, med lång erfarenhet från utveckling av unga tillväxtbolag och arbete som styrelseledamot. Även 10 års erfarenhet från olika positioner inom SEB.

Aktieinnehav: 56 903 aktier (direkt och via närstående).
(per den 21 oktober 2021)

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.