Bolagsstämmor

Bolagstämma 2024

Protokoll årsstämma 20240507

Kallelse till årsstämma 20240507

Fullmaktsformulär – Årsstämma 7 maj 2024

Beslutsunderlag till årsstämma 20240507

 

 

Extra Bolagsstämma 19/9 2023

Kallelse extra bolagsstämma Invent Medic

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse

Yttrande över styrelsens redogörelse

 

 

Bolagstämma 2023

Invent Medics valberedning inför årsstämman 2023 består av Lars Persson och Gun-Britt Fransson. Valberedningen går att kontakta via ordforande@inventmedic.com.

Beslutsunderlag till årsstämma 20230505

Fullmaktsformulär – Årsstämma 5 maj 2023

Kallelse till årsstämma 20230505

Protokoll årsstämma 20230505

 

Extra bolagsstämma 17 januari 2023

Styrelsens redogörelse 13_6-och-14_8-221229

Kallelse extra bolagsstämma Invent Medic 230117

Invent Medic yttrande över styrelsens redogörelse-221229

Fullständiga optionsvillkor teckningsoptioner styrelse-230117

Fullständiga optionsvillkor teckningsoptioner anställda-230117

Fullmaktsformulär Extra bolagsstämma Invent-Medic-230117

Beslutsförslag riktad nyemission av aktier Invent-Medic-230117 

Beslutsförslag riktad emission teckningsoptioner styrelse-230117

Beslutsförslag riktad emission teckningsoptioner anställda-230117

Beslutsförslag emissionsbemyndigande-230117

Årsredovisning för 2021 Invent-Medic

 

Bolagstämma 2022

Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse

Fullmaktsformulär årsstämma 5 maj 2022

Beslutsunderlag årsstämma 5 maj 2022

Signerat protokoll bolagsstämma 5 maj 2022

 

Bolagstämma 2021

Signerat protokoll bolagsstämma 5 maj 2021