Bolagsstämmor

Bolagstämma 2020

Protokoll från årsstämman 2020

 

Bolagstämma 2021

Valberedningen inför Invent Medic Sweden AB (publ)s årsstämma 2021 består av Nicholas Jakobsson, Tobias Granberg och Lars Persson. Förslag avseende val av styrelseledamöter och andra synpunkter till valberedningen skickas till anmalan@inventmedic.com.