Bolagsstämmor

Bolagstämma 2020

Stämman konstaterade att avsteg från bolagsordningen gällande kallelse hade skett genom att kallelsen inte offentliggjorts i Post och Inrikes Tidningar. Stämman hade kallats genom att publicera kallelse på Bolagets hemsida och genom annonsering i SvD i enlighet med Bolagsordningen.

Stämman beslutade därför att godkänna detta förfarande och anse att stämman var behörig kallad.

Aktieägare som vill ange besvär i ärendet kan kontakta bolaget inom 10 dagar dvs. senast fredagen 15 maj 2020, antingen genom kontaktformuläret nedan, anmälan@inventmedic.com eller på 072 381 171

Fullmaktsformulär inför årsstämman 2020

Protokoll från årsstämman 2020