Historik

 • 2005

  Invent Medic bildas för att vidareutveckla Jan Claréns innovativa produkt TVS som lindrar vid kvinnlig ansträngningsinkontinens.

 • 2006-2007

  Vidareutveckling tillsammans med Lars-Olof Henriksson ger en anatomiskt funktionell produkt.

 • 2008

  En första patentansökan lämnas in.

 • 2009

  De första prototyperna tas fram för klinisk utvärdering.

 • 2010

  Patentgodkännande erhålls i Sverige och Lars Persson engageras som styrelseordförande.

 • 2011

  Småskalig produktion inleds.

 • 2012-2013

  Samtal med marknadsintressenter visar på intresse för en CE-märkt produkt.

 • 2014

  Bolaget beslutar att lansera produkter i egen regi och Karin Bryder anställs som VD.

 • 2015

  Bidrag om 0,5 MSEK erhålls från statliga Vinnova för en marknadsundersökning.

  En riktad emission om cirka 4 MSEK genomförs.

 • 2016

  En emission om 9 MSEK genomförs och bolaget noteras på Aktietorget (nuvarande Spotlight Stock Market).

  Storskalig produktion säkerställs hos den ledande europeiska tillverkaren TMRubber.

  Patentgodkännande erhålls i USA.

 • 2017

  Patentgodkännande erhålls i Europa.

  Emission om 10,2 MSEK genomförs.

 • 2018

  Den kliniska studien med Efemia kontinensstöd färdigställs med signifikant positiva resultat.

  En emission om 19,3 MSEK genomförs.

  Efemia erhåller CE-märkning och lanseras i Sverige.

  En eftermarknadsstudie inleds i samarbete med Aller Media.

 • 2019

  Efemia lanseras i Danmark, Norge Storbritannien och Tyskland.

  Arbetet med att utvärdera nästa Invent Medic-produkt intensifieras.

  Invent Medic lämnar anbud för Efemia i flera offentliga upphandlingar i Sverige.

  Västra Götaland blir första hälsovårdsregion i Sverige att beställa Efemia enligt avtal som gäller innan eventuell upphandling är klar.