Styrelse

Information om Invent Medics ledande befattningshavare finns på sidan Om Invent Medic.

Gun-Britt Fransson

Gun-Britt Fransson

Styrelseordförande

Gun-Britt Franson, född 1953, valdes in som styrelseledamot i bolaget under 2016, och till styrelseordförande under 2021.

Fransson över 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedels- och läkemedelsindustri. Hon har bland annat arbetet som VP för forskning och utveckling på Probi AB, VD på Alligator Bioscience AB, forskningsdirektör på Orkla Foods A.S samt i forskningsledande befattningar vid Procordia Food AB och KabiPharmacia AB. Fransson har stor erfarenhet av styrelsearbete och har varit ordförande och styrelseledamot i både privata och offentliga företag, stiftelser och universitet.

Aktieinnehav: 95 968 aktier (direkt och via närstående, per den 24 oktober 2022)

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt dess större aktieägare.

Högupplöst bild

Lars Persson

Lars Persson

Styrelseledamot

Lars Persson, MSc., född 1955, är styrelseledamot i Invent Medic sedan mars 2021.

Persson har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science- och venture capital-industrin. Han har bland annat arbetat på Atos Medical AB, Industrifonden och senast som VD för Almi Invest Syd AB. Lars Persson har stor erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i en rad bolag, framförallt inom Life Science-området.

Aktieinnehav:  799 669 aktier direkt och 1163 892 aktier genom delägarskap i bolag (per den 24 oktober 2022).

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, ej oberoende i förhållande till dess större aktieägare.

Högupplöst bild

Helena Liljedahl

Helena Liljedahl

Styrelseledamot

Helena Liljedahl, född 1966, valdes in som styrelseledamot i bolaget 2017.

Helena Liljedahl har mer än 25 års erfarenhet av arbete inom marknad, försäljning, produktion, outsourcing, konsulting, finans och ledningsarbete vid främst ägarledda konsumentvaruföretag. Hon arbetar sedan juli 2021 som VD i Medicin teknik bolaget ObsteCare AB. Tidigare erfarenheter innefattar ledande befattningar inom Weleda-koncernen, Mindfulnessgruppen, BabyBjörn AB och ImseVimse AB. Helena Liljedahls främsta fokus är förändringsarbete, verksamhetsutveckling och att bygga upp en helhetssyn i verksamheten. Hon är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och Julius-Maximilians Universität i Würzburg, Tyskland.

Aktieinnehav: 8 212 aktier (per den 24 oktober 2022).

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt dess större aktieägare.

Högupplöst bild

Helen Richenzhagen

Helen Richenzhagen

Styrelseledamot

Helen Richenzhagen, född 1975, valdes in som styrelseledamot i bolaget under 2021.

Helen Richenzhagen har mångårig internationell erfarenhet av seniora positioner inom försäljning av FMCG-produkter, både via importörer och egna dotterbolag. Hon är aktiv styrelseledamot i ett antal styrelser med koppling till konsumentvaror och/eller hälsovård. Hon innehar positionen Global Sales Director hos TePe Munhygienprodukter AB där hon har arbetat sedan 2001 och tagit en aktiv del i att utveckla den internationella försäljningen från 60 MSEK till dagens 850 MSEK. Helen Richenzhagen har startat dotterbolag för TePes räkning i både Tyskland, Italien, Spanien, Nederländerna, Frankrike, USA och Australien. Hennes främsta fokus är att ge understöd till utvecklingen av den nationella och internationella försäljningen av Efemias produkter. Richenzhagen har genomfört en styrelseutbildning vid ELF i Lund och en Executive MBA med M-gruppen i Stockholm.

Aktieinnehav: Äger inga aktier i bolaget (per den 24 oktober 2022).

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt dess större aktieägare.

Högupplöst bild