Styrelse

Information om Invent Medics ledande befattningshavare finns på sidan Om Invent Medic.

Lars Persson

Lars Persson

Styrelseordförande

Lars Persson, MSc., född 1955, är styrelseordförande i Invent Medic sedan mars 2010.

Persson har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science- och venture capital-industrin. Han har bland annat arbetat på Atos Medical AB, Industrifonden och senast som VD för Almi Invest Syd AB. Lars Persson har stor erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i en rad bolag, framförallt inom Life Science-området.

Högupplöst bild

Gun-Britt Fransson

Gun-Britt Fransson

Styrelseledamot

Gun-Britt Franson, född 1953, valdes in som styrelseledamot i bolaget under 2016.

Fransson över 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedels- och läkemedelsindustri. Fram till 2018 arbetade Fransson som VP för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, forskningsdirektör på Orkla Foods A.S samt forskningsledande befattningar vid Procordia Food AB och KabiPharmacia AB. Fransson har stor erfarenhet av styrelsearbete och har varit ordförande och styrelseledamot i både privata och offentliga företag, stiftelser och universitet.

Högupplöst bild

Helena Liljedahl

Helena Liljedahl

Styrelseledamot

Helena Liljedahl, född 1966, valdes in som styrelseledamot i bolaget 2017.

Liljedahl har mer än 25 års erfarenhet av arbete inom marknad, försäljning, produktion, outsourcing, konsulting, finans och ledningsarbete vid främst ägarledda konsumentvaruföretag. Hon har innehaft flera ledande befattningar inom bland annat Weleda-koncernen, Mindfulnessgruppen, BabyBjörn AB och ImseVimse AB. Liljedahls främsta fokus är förändringsarbete, verksamhetsutveckling och att bygga upp en helhetssyn i verksamheten. Liljedahl är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och Julius-Maximilians Universität i Würzburg, Tyskland.

Högupplöst bild

Helen Richenzhagen

Helen Richenzhagen

Styrelseledamot

Helen Richenzhagen, född 1975, valdes in som styrelseledamot i bolaget under 2021.

Richenzhagen har mångårig internationell erfarenhet av seniora positioner inom försäljning av FMCG-produkter, både via importörer och egna dotterbolag. Hon är aktiv styrelseledamot i ett antal styrelser med koppling till konsumentvaror och/eller hälsovård. Richenzhagen innehar positionen Global Sales Director hos TePe Munhygienprodukter AB där hon har arbetat sedan 2001 och tagit en aktiv del i att utveckla den internationella försäljningen från 60 MSEK till dagens 850 MSEK. Richenzhagen har startat dotterbolag för TePes räkning i både Tyskland, Italien, Spanien, Nederländerna, Frankrike, USA och Australien. Hennes främsta fokus är att ge understöd till utvecklingen av den nationella och internationella försäljningen av Efemias produkter. Richenzhagen har genomfört en styrelseutbildning vid ELF i Lund och en Executive MBA med M-gruppen i Stockholm.

Högupplöst bild

Frida Wilhelmsson

Frida Wilhelmsson

Styrelseledamot

Frida Wilhelmsson Ulfbratt, född 1974, valdes in som styrelseledamot i bolaget under 2021.

Wilhelmsson Ulfbratt har mer än 20 års erfarenhet av strategiskt arbete inom marknad och kommunikation, främst inom medicinteknik i internationell miljö. Idag jobbar Frida som Global Brand and Communication Director på Mölnlycke Health Care och dessförinnan var hon Senior Manager, Media and Production på Cochlear. Fridas främsta fokus och styrka är att leda i förändring, bygga starka varumärken och driva framgång genom kommunikation. Hon har studerat Information och affärskommunikation på IHM Business School.

Högupplöst bild