Styrelse

Information om Invent Medics ledande befattningshavare finns på sidan Om Invent Medic.

Lars Persson

Lars Persson

Styrelseordförande

Lars Persson, MSc., född 1955, är styrelseordförande i Invent Medic sedan mars 2010.

Persson har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science- och venture capital-industrin. Han har bland annat arbetat på Atos Medical AB, Industrifonden och senast som VD för Almi Invest Syd AB. Lars Persson har stor erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i en rad bolag, framförallt inom Life Science-området.

Högupplöst bild

Lars Wilander

Lars Wilander

Styrelseledamot

Lars Wilander, född 1956, valdes in som styrelseledamot i bolaget under 2015.

Wilander har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat medicinteknik- och läkemedelsområdet med speciellt fokus på Inköp och kvalitetsfrågor. Han har arbetat som inköpschef inom Region Skåne och har tidigare varit inköpsdirektör inom Pharmacia & Upjohn och Gambro Lundia AB.

Högupplöst bild

Gun-Britt Fransson

Gun-Britt Fransson

Styrelseledamot

Gun-Britt Franson, född 1953, valdes in som styrelseledamot i bolaget under 2016.

Fransson över 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedels- och läkemedelsindustri. Fram till 2018 arbetade Fransson som VP för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, forskningsdirektör på Orkla Foods A.S samt forskningsledande befattningar vid Procordia Food AB och KabiPharmacia AB. Fransson har stor erfarenhet av styrelsearbete och har varit ordförande och styrelseledamot i både privata och offentliga företag, stiftelser och universitet.

Högupplöst bild

Johan Wennerholm

Johan Wennerholm

Styrelseledamot

Johan Wennerholm, född 1968, valdes in som styrelseledamot i bolaget 2017.

Wennerholm har omfattande erfarenhet från utveckling av medicintekniska produkter då han tidigare innehaft ledande positioner som bland annat styrelseledamot i Exini Diagnostics AB, CFO för Enzymatica AB, VD för Occlutech International AB och CFO för CellaVision AB. Han är utbildad civilekonom samt har officersutbildning från Marinens officershögskola. Wennerholm är ägare av Nordic Infrastructure AB.

Högupplöst bild

Helena Liljedahl

Helena Liljedahl

Styrelseledamot

Helena Liljedahl, född 1966, valdes in som styrelseledamot i bolaget 2017.

Liljedahl har mer än 25 års erfarenhet av arbete inom marknad, försäljning, produktion, outsourcing, konsulting, finans och ledningsarbete vid främst ägarledda konsumentvaruföretag. Hon har innehaft flera ledande befattningar inom bland annat Weleda-koncernen, Mindfulnessgruppen, BabyBjörn AB och ImseVimse AB. Liljedahls främsta fokus är förändringsarbete, verksamhetsutveckling och att bygga upp en helhetssyn i verksamheten. Liljedahl är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och Julius-Maximilians Universität i Würzburg, Tyskland.

Högupplöst bild