Finansiell kalender

Q3-rapport 2023-10-26
Bokslutskommuniké 2024-02-14
Årsredovisning 2023 2024-04-16
Årsstämma 2024 2024-05-07
Q1-rapport 2024                    2024-05-07