Finansiell kalender

 

Publicering av delårsrapport Q4 2020

2021-02-11

Årsstämma

2021-05-05

Publicering av delårsrapport Q1 2021

 2021-05-05