Finansiell kalender

Publicering av bokslutskommuniké 2019            2020-02-12

Publicering av delårsrapport Q1                        2020-05-05

Publicering av delårsrapport Q2                        2020-08-25

Publicering av delårsrapport Q3                        2020-10-27