Finansiell kalender

Q2-rapport 2024 2024-08-15
Q3-rapport 2024 2024-10-24
Bokslutskommuniké 2024 2025-02-14
Årsredovisning 2024 2025-04-14
Årsstämma 2025

2025-05-05