Finansiell kalender

Publicering av delårsrapport Q2 2021

2021-08-25

Publicering av delårsrapport Q3 2021

2021-10-27

Publicering av bokslutskommuniké 2021

2022-02-17

Årsstämma

2022-05-05