Finansiell kalender

Publicering av delårsrapport Q1                          2019-05-03

Publicering av delårsrapport Q2                          2019-08-22

Publicering av delårsrapport Q3                          2019-10-31

Publicering av bokslutskommuniké 2019             2020-02-24