Finansiell kalender

Publicering av delårsrapport Q3 2021

2021-10-18

Publicering av bokslutskommuniké 2021

2022-02-17

Årsstämma

2022-05-05