Ersättningar och incitamentsprogram

Arvoden till styrelseledamöter

Vid årsstämman 2021 beslutades att styrelsearvode skall utgå med 160 000 SEK till styrelsen ordförande och 80 000 SEK till ordinarie styrelseledamöter.


Incitamentsprogram

Invent Medic har för närvarande inga aktuella incitamentprogram.