Valberedning

Information om Invent Medics valberedning och dess arbete finns i beslutsunderlaget till bolagets bolagsstämma 2021 (förslaget som avser valberedningen godkändes vid årsstämman).

Detta dokument kan laddas ner här.