Revisor

Lars Nilsson vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Anna Lindhs plats 4, 203 11 Malmö är Invent Medics revisor. Lars Nilsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.