Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 5 maj 2021Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. På grund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 5 maj 2021Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. På grund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas...
Ladda ner: Release
Läs mer