Regulatorisk

Invent Medic offentliggör utfall i företrädesemissionen

Publicerad den 29 september 2023DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Publicerad den 11 september 2023DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD...
Ladda ner: Memorandum Invent Medic 2023-09-11
, Invent Medic offentliggör informationsmemorandum
Läs mer

Invent Medic lanserar menstrosan Flow Undies

Publicerad den 21 juni 2023Invent Medic meddelar att bolaget idag lanserar egendesignade återanvändningsbara menstrosor, Flow Undies, via FlowCups e-handelskanal www.flowcup.com. Lanseringen innebär en breddning av FlowCup-varumärkets produktportfölj och gör att bland annat FlowCups 80 000...
Ladda ner: Release
Läs mer