Regulatorisk

Sista dag för handel med BTA i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 22 november 2021EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA...
Ladda ner: Release
Läs mer

Invent Medic inbjuder till virtuell frågestund

Publicerad den 29 oktober 2021Invent Medic håller en öppen frågestund den 1:a november mellan kl. 16-18 via live-chat där VD Anna Lindström och CFO Per Heander svarar på inkommande frågor. Ingen föranmälan krävs, använd länken nedan för att nå till live-chatten. Det går bra att redan nu ställa...
Ladda ner: Release
Läs mer