Regulatorisk

Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission av units övertecknad

Publicerad den 4 mars 2020Den 27 februari 2020 avslutades teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 162 procent av befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Idag inleds teckningstiden i Invent Medics företrädesemission av units

Publicerad den 13 februari 2020Idag, den 13 februari 2020, inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission av units för att finansiera en accelererad internationell marknadslansering av bolagets produkt Efemia. Även allmänheten inbjuds att teckna units i...
Ladda ner: Release
, Invent Medic Teaser villkor SE
, Invent Medic Teaser villkor EN
, Invent Medic anmälningssedel UTR SE
, Invent Medic anmälningssedel MTR EN
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar Bokslutskommuniké

Publicerad den 12 februari 2020Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2019. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år. SAMMANFATTNING Stark avslutning på året med första...
Ladda ner: Release
, Invent Medic Q4 2019
Läs mer

Invent Medic publicerar emissionssida på sin webbplats

Publicerad den 11 februari 2020Invent Medic publicerar idag en emissionssida på sin webbplats med samlad information om bolagets företrädesemission med teckningsperiod 13-27 februari 2020. På emissionssidan finns bland annat filmade bolagspresentationer, relevanta nyheter från bolaget, prospekt och...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 4 februari 2020Idag, den 4 februari 2019, hölls extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission Genom företrädesemission...
Ladda ner: Release
Läs mer