Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 29 mars 2022Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 13.00 på Medicon Village, Nytänkargatan 4, i Lund, 5 våningen. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar Bokslutskommuniké 2021 – starkt sista kvartal med 42% omsättningsökning

Publicerad den 17 februari 2022Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2021. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Sammanfattning av fjärde kvartalet 2021 Omsättningen ökade med 42% jämfört med samma kvartal 2020.  Bolaget lanserade sin...
Ladda ner: Invent Medic Sweden Bokslutskommuniké Q4 2021
, PM Bokslutskommunike 2021 pdf
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic tecknar avtal med ny distributör i Tyskland

Publicerad den 2 februari 2022Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat avtal med Sayco Europe som därmed blir ny distributör i Tyskland för Efemia kontinensstöd. Sayco Europe fokuserar på att erbjuda lösningar för både män och kvinnor med inkontinens, och erbjuder en kombination av egna...
Ladda ner: Release
Läs mer