Regulatorisk

Invent Medic förvärvar FlowCup och säkrar sin finansiering genom en riktad nyemission samt via lån

Publicerad den 29 december 2022Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) har idag (29:e december 2022) ingått avtal med ägarna av FlowCup AB (FlowCup) avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet är det första i Invent Medics kommunicerade förvärvsstrategi. Köpeskillingen uppgår till 3,7...
Ladda ner: Invent Medic förvärvar FlowCup och säkrar sin finansiering
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Publicerad den 17 augusti 2022Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 2 2022. Stark försäljningstillväxt och genomförda kostnadsbesparingar ger tydligt genomslag Sammanfattning av andra kvartalet 2022 Ramavtal tecknades för Efemia Bladder Support...
Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 april 30 juni 2022
, PM Invent Medic Sweden Delårsrapport Q2 2022
Läs mer