Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 4 februari 2020Idag, den 4 februari 2019, hölls extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission Genom företrädesemission...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 16 januari 2020Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 kl. 10.00 på Medicon Village – byggnad 301, Scheelevägen 2 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska...
Ladda ner: Release
Läs mer