Invent Medic publicerar nyhetsbrev om hur bolaget närmar sig att ansöka om FDA-registrering i USA, utökar sin produktpipeline och förstärker resurserna inom marknad och försäljning

Publicerad den 11 december 2020Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter. I denna utgåva kommenterar VD Karin Bryder att bolaget arbetat med förberedelserna inför inlämning av ansökan om marknadsregistrering...
Ladda ner: Release
Läs mer