Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 5 maj 2020Idag, den 5 maj 2020, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 31 mars 2020Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund eller via videolänk erhållen vid anmälan (e-postadress krävs). Rätt att delta och anmälan Aktieägare som...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission av units övertecknad

Publicerad den 4 mars 2020Den 27 februari 2020 avslutades teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 162 procent av befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Idag inleds teckningstiden i Invent Medics företrädesemission av units

Publicerad den 13 februari 2020Idag, den 13 februari 2020, inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission av units för att finansiera en accelererad internationell marknadslansering av bolagets produkt Efemia. Även allmänheten inbjuds att teckna units i...
Ladda ner: Release
, Invent Medic Teaser villkor SE
, Invent Medic Teaser villkor EN
, Invent Medic anmälningssedel UTR SE
, Invent Medic anmälningssedel MTR EN
Läs mer