Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 5 maj 2020Idag, den 5 maj 2020, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 31 mars 2020Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund eller via videolänk erhållen vid anmälan (e-postadress krävs). Rätt att delta och anmälan Aktieägare som...
Ladda ner: Release
Läs mer