Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 17 januari 2023Idag, den 17 januari 2023, hölls extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de besluten som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade som...
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic förvärvar FlowCup och säkrar sin finansiering genom en riktad nyemission samt via lån

Publicerad den 29 december 2022Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) har idag (29:e december 2022) ingått avtal med ägarna av FlowCup AB (FlowCup) avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet är det första i Invent Medics kommunicerade förvärvsstrategi. Köpeskillingen uppgår till 3,7...
Ladda ner: Invent Medic förvärvar FlowCup och säkrar sin finansiering
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Publicerad den 17 augusti 2022Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 2 2022. Stark försäljningstillväxt och genomförda kostnadsbesparingar ger tydligt genomslag Sammanfattning av andra kvartalet 2022 Ramavtal tecknades för Efemia Bladder Support...
Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 april 30 juni 2022
, PM Invent Medic Sweden Delårsrapport Q2 2022
Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 5 maj 2022Idag, den 5 maj 2022, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Röstlängdens fastställdes till att omfatta 13,83% av bolagets samtliga...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar Årsredovisning för 2021 och Beslutsunderlag inför årsstämma

Publicerad den 14 april 2022Invent Medic Sweden AB presenterar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 samt beslutsunderlag för kommande årsstämma den 5 maj, 2022 i Lund. Underlag för deltagande i bolagets årsstämma den 5 maj inklusive årsredovisning, fullständigt beslutsunderlag och...
Ladda ner: Årsredovisning 2021 inkl revisionsberättelse.pdf
, PM Årsredovisning 2021
Läs mer