Regulatorisk

Invent Medic erhåller besked om patentgodkännande i USA

Publicerad den 17 maj 2021Invent Medic har erhållit besked om kommande godkännande av en patentansökan i USA för bolagets produkt Efemia kontinensstöd. Patentet är giltigt till och med år 2039. Den aktuella patentansökan (17/046,706) beskriver den nuvarande versionen av Efemia...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 5 maj 2021Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. På grund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 5 maj 2021Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. På grund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic meddelar utfall i optionsinlösen

Publicerad den 23 mars 2021Den 18 mars 2021 avslutades nyttjandeperioden för Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets emission av units i januari 2020. Totalt nyttjades 924 550 teckningsoptioner av serie TO...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic avtalar om tecknings- och garantiåtaganden samt lånefacilitet inför inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1

Publicerad den 22 februari 2021Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) har inför optionsinlösen, som inleds den 25 februari 2021, skriftligen avtalat om tecknings- och garantiåtaganden samt en lånefacilitet. Personer ur styrelse och ledning, samt större aktieägare har signerat avtal...
Ladda ner: Tecknings- och garantiåtagande
Läs mer