Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 5 maj 2020Idag, den 5 maj 2020, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt...
Ladda ner: Release
Läs mer