Regulatorisk

Invent Medic genomför riktad nyemission av aktier

Publicerad den 8 maj 2024Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag har beslutat om den tidigare kommunicerade riktade nyemissionen om cirka 1,5 MSEK till en begränsad krets investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen genomförs...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 7 maj 2024Idag, den 7 maj 2024, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Röstlängdens fastställdes till att omfatta 12,1 % av bolagets samtliga...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024

Publicerad den 29 april 2024Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 1, 2024. Ökande försäljning åttonde kvartalet i rad – tillväxten fortsätter Invent Medic tillväxtresa fortsatte under det första kvartalet 2024. Under kvartalet var det Efemia...
Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 januari 31 mars 2024
, Invent Medic publicerar delårsrapport för Q1 2024
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar Årsredovisning för 2023 och Beslutsunderlag inför årsstämma

Publicerad den 16 april 2024Invent Medic Sweden AB presenterar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 samt beslutsunderlag för kommande årsstämma den 7 maj, 2024 i Lund. Underlag för deltagande i bolagets årsstämma den 7 maj inklusive årsredovisning, fullständigt beslutsunderlag och...
Ladda ner: 2023 årsredovisning Invent Medic Sweden AB_inkl revberättelse
, Invent Medic publicerar Årsredovisning
Läs mer
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 25 mars 2024Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2024 kl. 13.00 på Medicon Village, Nytänkargatan 4 i Lund, Neptunus, våning 4. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Publicerad den 26 oktober 2023Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 3, 2023. Fortsatt ökad ackumulerad försäljning jämfört med 2022 trots svag sommar. Sammanfattning av tredje kvartalet 2023 1 juli – 30 september (jmf kvartal 3, 2022)...
Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 juli 30 september 2023
, Invent Medic publicerar delårsrapport för Q3 2023
Läs mer