Regulatorisk

Invent Medic erhåller besked om patentgodkännande i USA

Publicerad den 17 maj 2021Invent Medic har erhållit besked om kommande godkännande av en patentansökan i USA för bolagets produkt Efemia kontinensstöd. Patentet är giltigt till och med år 2039. Den aktuella patentansökan (17/046,706) beskriver den nuvarande versionen av Efemia kontinensstöd,...
Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 5 maj 2021Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. På grund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas...
Ladda ner: Release
Läs mer