Regulatorisk

Invent Medic avtalar om tecknings- och garantiåtaganden samt lånefacilitet inför inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1

Publicerad den 22 februari 2021Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) har inför optionsinlösen, som inleds den 25 februari 2021, skriftligen avtalat om tecknings- och garantiåtaganden samt en lånefacilitet. Personer ur styrelse och ledning, samt större aktieägare har signerat avtal...
Ladda ner: Tecknings- och garantiåtagande
Läs mer