Regulatorisk

Invent Medic publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Publicerad den 26 oktober 2023Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 3, 2023. Fortsatt ökad ackumulerad försäljning jämfört med 2022 trots svag sommar. Sammanfattning av tredje kvartalet 2023 1 juli – 30 september (jmf kvartal 3, 2022)...
Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 juli 30 september 2023
, Invent Medic publicerar delårsrapport för Q3 2023
Läs mer
Regulatorisk

Företrädesemissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Publicerad den 12 oktober 2023Invent Medic Sweden AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 26 september 2023. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 16 oktober 2023. Utsökningsdag är den...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic offentliggör utfall i företrädesemissionen

Publicerad den 29 september 2023DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Publicerad den 11 september 2023DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD...
Ladda ner: Memorandum Invent Medic 2023-09-11
, Invent Medic offentliggör informationsmemorandum
Läs mer