Regulatorisk

Invent Medic publicerar Årsredovisning för 2021 och Beslutsunderlag inför årsstämma

Publicerad den 14 april 2022Invent Medic Sweden AB presenterar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 samt beslutsunderlag för kommande årsstämma den 5 maj, 2022 i Lund. Underlag för deltagande i bolagets årsstämma den 5 maj inklusive årsredovisning, fullständigt beslutsunderlag och...
Ladda ner: Årsredovisning 2021 inkl revisionsberättelse.pdf
, PM Årsredovisning 2021
Läs mer
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 29 mars 2022Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 13.00 på Medicon Village, Nytänkargatan 4, i Lund, 5 våningen. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar Bokslutskommuniké 2021 – starkt sista kvartal med 42% omsättningsökning

Publicerad den 17 februari 2022Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2021. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Sammanfattning av fjärde kvartalet 2021 Omsättningen ökade med 42% jämfört med samma kvartal 2020.  Bolaget lanserade sin...
Ladda ner: Invent Medic Sweden Bokslutskommuniké Q4 2021
, PM Bokslutskommunike 2021 pdf
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic tecknar avtal med ny distributör i Tyskland

Publicerad den 2 februari 2022Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat avtal med Sayco Europe som därmed blir ny distributör i Tyskland för Efemia kontinensstöd. Sayco Europe fokuserar på att erbjuda lösningar för både män och kvinnor med inkontinens, och erbjuder en kombination av egna...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Sista dag för handel med BTA i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 22 november 2021EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA...
Ladda ner: Release
Läs mer