Regulatorisk

Invent Medic meddelar utfall i optionsinlösen

Publicerad den 23 mars 2021Den 18 mars 2021 avslutades nyttjandeperioden för Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets emission av units i januari 2020. Totalt nyttjades 924 550 teckningsoptioner av serie TO...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic avtalar om tecknings- och garantiåtaganden samt lånefacilitet inför inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1

Publicerad den 22 februari 2021Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) har inför optionsinlösen, som inleds den 25 februari 2021, skriftligen avtalat om tecknings- och garantiåtaganden samt en lånefacilitet. Personer ur styrelse och ledning, samt större aktieägare har signerat avtal...
Ladda ner: Tecknings- och garantiåtagande
Läs mer