Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag har beslutat om den tidigare kommunicerade riktade nyemissionen om cirka 1,5 MSEK till en begränsad krets investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 7 maj 2024. Beslutet följer tidigare kommunicerad information.

Bolaget meddelade den 30 april 2024 avsikten att genomföra en riktad nyemission ( 20240430 Invent-medic-avser-genomfora-en-riktad-nyemission). Årsstämmans bemyndigande kommunicerades den 7 maj i Kommunikén från årsstämman ( 20240507 Kommunike-fran-arsstamma)

Ladda ner: Release