Regulatorisk

Invent Medic publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023

Publicerad den 5 maj 2023Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 1 2023. Stabil tillväxt för bolagets båda produktfamiljer Sammanfattning av första kvartalet 2023 1 januari – 31 mars (jmf kvartal 1, 2022) Nettoomsättningen uppgick till 1 656...
Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 januari 31 mars 2023
, Invent Medic publicerar delårsrapport för Q1 2023
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar Årsredovisning för 2022 och Beslutsunderlag inför årsstämma

Publicerad den 14 april 2023Invent Medic Sweden AB presenterar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 samt beslutsunderlag för kommande årsstämma den 5 maj, 2023 i Lund. Underlag för deltagande i bolagets årsstämma den 5 maj inklusive årsredovisning,...
Ladda ner: 2022 årsredovisning Invent Medic Sweden AB_inkl revisionsberättelse
, Invent Medic publicerar Årsredovisning
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar Bokslutskommuniké 2022 – Fortsatt stabil försäljningsökning och genomfört förvärv av FlowCup.

Publicerad den 28 februari 2023Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2022. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Sammanfattning av fjärde kvartalet 2022 Försäljningen ökade med 80% jämfört med samma kvartal 2021 samtidigt som kostnaderna...
Ladda ner: Invent Medic Sweden Bokslutskommunike Q4 2022
, Invent Medic publicerar Bokslutskommuniké
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Publicerad den 17 augusti 2022Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 2 2022. Stark försäljningstillväxt och genomförda kostnadsbesparingar ger tydligt genomslag Sammanfattning av andra kvartalet 2022 Ramavtal tecknades för Efemia Bladder Support...
Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 april 30 juni 2022
, PM Invent Medic Sweden Delårsrapport Q2 2022
Läs mer