Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 1, 2024.

Ökande försäljning åttonde kvartalet i rad – tillväxten fortsätter

Invent Medic tillväxtresa fortsatte under det första kvartalet 2024. Under kvartalet var det Efemia Bladder Support som drog upp försäljningen med en tillväxt om hela 50 % jämfört med samma period under förra året.

Sammanfattning av första kvartalet 2024

  • Fortsatt stabilt positiv trend med försäljningsökning för åttonde kvartalet i rad.
  • Avtal med tre nya distributörer för Efemia Bladder Support, Amed i Polen, Martimedic i Spanien och Portugal, samt Sidroc Services på Malta.
  • Bolaget utökar produktportföljen med den kvinnliga urindroppssamlaren, UriCap på den svenska marknaden.
  • Störst försäljningstillväxt var i de svenska regionerna där försäljningen fördubblades.

1 januari – 31 mars (jmf kvartal 1, 2023)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 855 (1 656) KSEK
  • Resultat före skatt uppgick till –1 927 ( -2 120) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,06) SEK
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 1 208 (3 400) KSEK

VD Anna Lindström kommenterar:
– Ännu ett starkt försäljningskvartal med Efemia Bladder Support som driver försäljningen. Samtidigt har bolaget breddad sig med fler produkter under kvartalet vilka under året förväntas bidra positivt till försäljningen. För att ytterligare stärka Bolagets likviditetssituation arbetar vi aktivt med olika lösningar för att tillgodose bolagets kapitalbehov fram till dess att nettoomsättningen genererar positivt kassaflöde.

Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 januari 31 mars 2024
, Invent Medic publicerar delårsrapport för Q1 2024