Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 31 mars 2020Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund eller via videolänk erhållen vid anmälan (e-postadress krävs). Rätt att delta och anmälan Aktieägare som...
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission av units övertecknad

Publicerad den 4 mars 2020Den 27 februari 2020 avslutades teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 162 procent av befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen...
Ladda ner: Release
Läs mer