Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 17 januari 2023Idag, den 17 januari 2023, hölls extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de besluten som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade som...
Läs mer
Regulatorisk

Invent Medic förvärvar FlowCup och säkrar sin finansiering genom en riktad nyemission samt via lån

Publicerad den 29 december 2022Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) har idag (29:e december 2022) ingått avtal med ägarna av FlowCup AB (FlowCup) avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet är det första i Invent Medics kommunicerade förvärvsstrategi. Köpeskillingen uppgår till 3,7...
Ladda ner: Invent Medic förvärvar FlowCup och säkrar sin finansiering
Läs mer