Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 5 maj 2023Idag, den 5 maj 2023, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Röstlängdens fastställdes till att omfatta 10,4% av bolagets samtliga aktier....
Ladda ner: Release
Läs mer
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 28 mars 2023Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2023 kl. 13.00 på Medicon Village, Nytänkargatan 4 i Lund, G:a styrelserummet, våning 5. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar...
Ladda ner: Release
Läs mer