Regulatorisk

Invent Medic publicerar Bokslutskommuniké

Publicerad den 12 februari 2020Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2019. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år. SAMMANFATTNING Stark avslutning på året med första...
Ladda ner: Release
, Invent Medic Q4 2019
Läs mer