Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 3, 2023.

Fortsatt ökad ackumulerad försäljning jämfört med 2022 trots svag sommar.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2023

1 juli – 30 september (jmf kvartal 3, 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 907 (861) KSEK
  • Resultat före skatt uppgick till –2 215 (-2 224) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till –0,06 (-0,09) SEK

1 januari – 30 september (jmf samma period, 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 693 (2 192) KSEK
  • Resultat före skatt uppgick till –6 302 (-10 147) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till –0,18 (-0,39) SEK
  • Likvida medel per den 30 september uppgick till 954 (4 702) KSEK

VD Anna Lindström kommenterar:
– Bolaget fortsätter att utvecklas i rätt riktning under det tredje kvartalet, och vi ser nu fram emot ett spännande fjärde kvartal där vi har stora förväntningar på att Invent Medic kommer att fortsätta leverera enligt målsättningen att öka försäljning.

Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 juli 30 september 2023
, Invent Medic publicerar delårsrapport för Q3 2023