Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 1 2023.

Stabil tillväxt för bolagets båda produktfamiljer

Sammanfattning av första kvartalet 2023

1 januari – 31 mars (jmf kvartal 1, 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 656 (547) KSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till –2 120 (-4 409) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till –0,06 (-0,17) SEK
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 3 400 (10 913) KSEK

VD Anna Lindström kommenterar:
– Vi är glada och stolta över att ha lyckats med att både slutföra förvärvet av FlowCup och att hålla fokus på försäljningsökning. Vi tycker att det är imponerande, särskilt mot bakgrunden av de stora förändringar som skett i bolaget under det gånga året. Vi har lyckats förverkliga mycket av det som vi vill göra i bolaget och kvartal ett har därmed gett oss en bra indikation på att vi har goda möjligheter att fortsätta att öka omsättningen även fortsättningsvis.

Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 januari 31 mars 2023
, Invent Medic publicerar delårsrapport för Q1 2023