Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 2 2023.

Kvartalets försäljning översteg 2,1 MSEK, +170% jämfört med samma kvartal 2022.

Sammanfattning av andra kvartalet 2023

1 april – 30 juni (jmf kvartal 2, 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 130 (785) KSEK
  • Resultat före skatt uppgick till –1 968 (-3 514) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till –0,06 (-0,14) SEK

1 januari – 30 juni (jmf samma period, 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 786 (1 332) KSEK
  • Resultat före skatt uppgick till –4 087 (-7 923) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till –0,12 (-0,31) SEK
  • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 2 024 (6 685) KSEK

VD Anna Lindström kommenterar:
– Invent Medic fortsätter att leverera enligt målsättningen att öka försäljning. Detta gäller såväl gentemot föregående år som kvartal för kvartal. Under årets första kvartal nådde vi för första gången över 1 MSEK i försäljning och det har vi redan lyckats slå genom att komma över 2 MSEK i försäljning under det andra kvartalet. Detta utfall visar att vi har gjort rätt prioriteringar för båda våra varumärken. Med den positiva försäljningsutvecklingen känner vi oss trygga att vi kommer att nå våra högt ställda mål vilket för Efemia innebär att vi fokuserar på de länder som har förskrivning och för FlowCup att vi satsar på att öka omsättningen genom att addera fler produkter.

Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 april 30 juni 2023
, Invent Medic publicerar delårsrapport för Q2 2023