Företrädesemission 2023

Invent Medic genomför företrädesemission om 5 MSEK för att fortsätta utveckla bolagets försäljning och erbjudanden med målsättningen att bli kassaflödespositiva under slutet av 2024

Klicka här för att komma till emissionssidan

Invent Medic publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2023

Den 17 augusti publicerade Invent Medic bolagets delårsrapport för Q2 2023. Försäljningen steg med hela 170% jämfört med samma kvartal 2022 till 2,1 MSEK, vilket är bolagets starkaste siffra hittills för ett enskilt kvartal.

 

VD Anna Lindström kommenterar:
– Invent Medic fortsätter att leverera enligt målsättningen att öka bolagets försäljning. Detta gäller såväl gentemot föregående år som kvartal för kvartal. Under årets första kvartal nådde vi för första gången över 1 MSEK i försäljning och det har vi redan lyckats slå genom att komma över 2 MSEK i försäljning under det andra kvartalet. Detta utfall visar att vi har gjort rätt prioriteringar för båda våra varumärken. Med den positiva försäljningsutvecklingen känner vi oss trygga att vi kommer att nå våra högt ställda mål vilket för Efemia innebär att vi fokuserar på de länder som har förskrivning och för FlowCup att vi satsar på att öka omsättningen genom att addera fler produkter.

 

Klicka här för att läsa rapporten

PM 31 augusti 2023

”Styrelsen för Invent Medic beslutar om en företrädesemission om 5 MSEK”

Delårsrapport Q2 2023

”Försäljningen för kvartalet översteg 2,1 MSEK, vilket är en ökning med 170 % jämfört med motsvarande period 2022

Artikel publicerad 28 augusti 2023

”Invent Medic tecknar distributionsavtal i Australien”

Invent Medic fortsätter att leverera enligt målsättningen att öka vår försäljning. Detta gäller såväl gentemot föregående år som kvartal för kvartal. Med den positiva försäljningsutvecklingen känner vi oss trygga att vi kommer att nå våra högt ställda mål vilket för Efemia innebär att vi fokuserar på de länder som har förskrivning och för FlowCup att vi satsar på att öka omsättningen genom att addera fler produkter.

Anna Lindström

VD, Invent Medic Sweden