Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att bolaget har lämnat in den tekniska filen för TVS till granskning av bolagets Notified Body. Därmed har CE-märkningsprocessen påbörjat sin slutfas. En framgångsrik CE-märkningsprocess ger Invent Medic rätten att CE-märka TVS och därigenom marknadslansera densamma. Lansering av produkten är planerad efter sommaren 2018.

Invent Medic närmar sig marknadslansering av TVS. Bolaget har nu lämnat in den tekniska filen för produkten som bolagets Notified Body kommer att granska i syfte att ge bolaget rätten att CE-märka och därmed marknadslansera sin produkt TVS. En teknisk fil består av all teknisk dokumentation som visar att produkten är säker och effektiv att använda samt att den uppfyller kraven i gällande regelverk/lagstiftning. Invent Medics målsättning är att lansera TVS i Sverige efter sommaren 2018.

VD Karin Bryder kommenterar:

Att ha påbörjat slutfasen för CE-märkningsprocessen enligt vår uppsatta tidsplan känns mycket bra. Vi känner oss väl förberedda inför vår planerade marknadslansering efter sommaren 2018 och jag ser fram emot vidare dialog med vår Notified Body under granskningsprocessen.”

Ladda ner: Läs pressmeddelandet som PDF.