Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att analys av data från den kliniska studie som genomförts med bolagets produkt, TVS, visar att användande av TVS ger signifikant reduktion av urinläckage. Detta innebär att studien nått sitt primära resultatmått. När kvinnorna använde TVS minskade deras läckage med i genomsnitt 77%. Resultaten i slutrapporten ligger således i linje med tidigare kommunicerad preliminär analys.

I den kliniska studien har mängden urinläckage studerats i en kontrollgrupp och en behandlingsgrupp som använt bolagets produkt TVS. Invent Medic meddelade den 15 februari 2018 att en preliminär analys visat signifikant positiva resultat i en klinisk multicenterstudie. Invent Medic har nu erhållit en slutrapport från studien, vilken visar att studien har nått sitt primära resultatmått, att det är en signifikant reduktion av urinläckage i den grupp som använt TVS mot kontrollgruppen. I samband med användningen av TVS har inte några allvarliga biverkningar rapporterats och produkten upplevdes som enkel att använda. Den kliniska studien genomfördes på fyra studiekliniker i Sverige och koordinerades av överläkare Aino Fianu Jonasson på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Totalt var 97 kvinnor inkluderade i studien.

Karin Bryder, VD för Invent Medic, kommenterar:
”Att studien visade en minskning i urinläckage med i genomsnitt 77% när TVS användes är mycket glädjande. Vi fortsätter arbetet mot den bredare lanseringen vi meddelat, där vårt mål är att nå ut både direkt till användare och till hälsovården. TVS kommer att kunna göra stor skillnad för kvinnor som är påverkade av enstaka eller kontinuerliga urinläckage.”

Ladda ner: Läs som pdf