Den 12 april 2018 inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission om cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 27 april 2018. I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att delta på investerarträffar för att presentera sin verksamhet och sina framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare tilltugg. Se nedan för mer information om träffarna samt anmälan. Mer information om företrädesemissionen finns tillgängligt på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

12 april 2018 – Göteborg
Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Elite Park Avenue Hotel
Kungsportsavenyen 36, Göteborg
kl. 11.30 – 13.00
Anmälan via http://www.sedermera.se

16 april 2018 – Stockholm
Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Scandic Klara
Slöjdgatan 7
kl. 11.30 – 13.00
Anmälan via http://www.sedermera.se

16 april 2018 – Stockholm
Kvinnokvällen i Stockholm med Aktiespararna

Hotel Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A
kl. 17.30 – 18.00
Anmälan via http://www.aktiespararna.se


18 april 2018 – Malmö

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Börshuset
Skeppsbron 2, Malmö
kl. 11.30 – 13.00
Anmälan via http://www.sedermera.se

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission

Tel. +46 (0) 40 615 14 10
e-post: info@sedermera.se

Ladda ner: Release