Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har lämnad in en prioritetsansökan till PRV och även ansökt om designregistrering hos EUIPO. Båda dokumenten presenterar designutvecklade versioner av bolagets första produkt, TVS.

TVS har visats ge signifikant reduktion av urinläckage i en klinisk studie vilket rapporterades i slutet av mars 2018. Totalt deltog 97 kvinnor i den kliniska studien och när kvinnorna använde TVS minskade deras urinläckage med i genomsnitt
77 procent. Parallellt med den kliniska studien har Invent Medic arbetat med att etablera mer visuellt gångbara versioner av TVS. Övergripande innefattar de kommersiella versionerna förbättringar avseende materialåtgång, och ett mer konsumentvänligt utseende. Förutsatt att patentet godkänns kommer Invent Medic inneha produktskydd till och med 2038 och förutsatt godkänt designskydd kommer Invent Medic inneha designskydd maximalt till och med 2043.

Ladda ner: Läs som pdf