I april 2018 genomförde Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 288 928 aktier. Sista dag för BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 28 maj 2018 och stoppdag är den 30 maj 2018. 

1 288 928 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den
1 juni 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Invent Medic till
10 311 428 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 031 142,80 SEK. 

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Ladda ner: Release