Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att bolaget har fått CE-märkningen godkänd för sitt medicintekniska hjälpmedel TVS, vilket innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden.  TVS är planerad att marknadslanseras i Sverige efter sommaren 2018.  

”Det känns mycket bra att vi fått en godkänd CE-märkning av vår produkt, TVS. Vi fortsätter vårt arbete inför marknadslanseringen som planeras till efter sommaren 2018. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att lansera TVS som kommer att kunna hjälpa det stora antal kvinnor som idag känner sig osäkra och obekväma till följd av urinläckage till följd av ansträngningsinkontinens. ”, säger Karin Bryder, VD för Invent Medic.

Ladda ner: Läs pressmeddelandet som PDF.