TVS är godkänd för CE-märkning.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (januari – juni 2018)

 • Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 360 (353) KSEK.
 • Kostnaderna uppgick till 4 511 (3 811) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -4 151 (-3 458) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,41) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 18 243 KSEK (10 501) vid utgången av perioden.

Andra kvartalet (april – juni 2018)

 • Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 187 (170) KSEK.
 • Kostnaderna uppgick till 2 044 (2 183) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 857 (-2 013) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,23) SEK.

Resultat i korthet

2018 2017 2018 2017 ÅR
KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 2017
Rörelsens intäkter 187 170 360 353 847
Rörelsens kostnader -2 043 -2 183 -4 510 -3 811 -8 995
Rörelseresultat -1 856 -2 013 -4 150 -3 458 -8 148
Periodens resultat -1 857 -2 013 -4 151 -3 458 -8 148

VD Karin Bryder sammanfattar

En milstolpe är nådd, rätten att CE-märka TVS och därmed marknadsföra den i Europa! Jag ser med stor tillförsikt fram emot lanseringen av TVS, vars potential jag är övertygad om. Intresset har varit stort och responsen positiv när vi presenterat TVS och vårt varumärke för kvinnohälsa Arcamea® på konferenser under våren.”

Ladda ner: Se hela rapporten