Invent Medic har erhållit besked om kommande godkännande av en patentansökan i USA för bolagets produkt Efemia kontinensstöd. Patentet är giltigt till och med år 2029.

Den aktuella patentansökan (15/243834) omfattar en metod för användning av bolagets produkt Efemia kontinensstöd vid ansträngningsinkontinens (SUI). Det utgör således en utökning och förstärkning av det grundpatent för Efemia som är godkänt i USA sedan tidigare. Grundpatentet är dessutom godkänt i Sverige och Europa.

– Det här beskedet innebär att Efemia erhåller ett ännu starkare patentskydd i USA, vilket är viktigt inför vår planerade framtida lansering av produkten i Nordamerika. Invent Medic använder sig av en ambitiös och proaktiv global strategi inom immateriella rättigheter, och USA är en av våra viktigaste marknader. Utöver patent inkluderar denna strategi även design- och varumärkesskydd för att vi skall erhålla ett så starkt och långsiktigt skydd som möjligt för vår produktportfölj, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Besked om kommande patentgodkännande (”notice of allowance”) innebär att patentverket avser att godkänna den aktuella patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår några få administrativa åtgärder inklusive betalning av patentavgift.

Ladda ner: Läs som pdf