Invent Medic meddelar att en potentiell distributör i Tyskland har beslutat att genomföra en intern utvärdering av bolagets medicintekniska produkt Efemia kontinensstöd. Den potentiella distributören fokuserar på urologirelaterade produkter och läkemedel och har ett stort antal kunder inom den tyska hälsovårdssektorn.  

För att möjliggöra en grundlig utvärdering av Efemia har ett avtal tecknats som ger den potentiella distributören tillgång till klinisk data samt produktexemplar i olika storlekar.

De båda parterna har fört diskussioner om ett potentiellt samarbete kring Efemia sedan en tid tillbaka eftersom det finns ett gemensamt intresse av att nå ut med ledande produkter inom urologirelaterade tillämpningar till kvinnor i Europa.

– Även om vi initialt fokuserar på att lansera Efemia i Sverige och Norden planerar vi redan inför vår kommande expansion i resten av Europa. Det är därför glädjande att vi nu kan ta ett viktigt steg på vägen mot ett distributionsavtal för Tyskland, som är den största marknaden i Europa för medicintekniska produkter, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Ladda ner: Release