Invent Medic meddelar att bolaget kommer att utöka och förstärka sin marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samarbetet inkluderar framtagande av en strategisk kommunikationsplan samt löpande och periodisk kommunikation.

Som en del i satsningen utses Honeybadger till Invent Medics IR-kommunikationspartner i enlighet med ett löpande avtal. Honeybadger åtar sig att bistå Invent Medic med strategisk rådgivning samt vid framtagandet av regulatorisk och icke-regulatorisk marknadskommunikation på svenska och engelska. Avtalet inkluderar även att se över befintliga webblösningar samt möjlighet att genomföra PR-kampanjer med fokus på svenska bransch- och affärsmedier.

– 2018 har bjudit på stora framgångar för Invent Medical med lanseringen av vår första produkt Efemia kontinensstöd som höjdpunkt, vilket förväntas leda till en ökande marknadskommunikation framöver. Vi har därför beslutat att genomföra en uppgradering inom det här området tillsammans med Honeybadger baserat på deras förmåga att arbeta både strategiskt, kreativt och effektivt. Hittills har vi anlitat dem med gott resultat från och med vår senaste kvartalsrapport, säger Invent Medics vd Karin Bryder.

– Invent Medics första produkt visar på styrkan i bolagets förmåga att främja kvinnors hälsa och livskvalitet med innovativa lösningar. Denna vision är helt i linje med våra värderingar, och vi ser fram emot att få utveckla deras kommunikation med viktiga målgrupper som aktieägare, investerare och media, säger Honeybadgers vd Johan Waldhe.

Ladda ner: Release