Invent Medic meddelar att både användare och gynekologer i Tyskland gav Efemia kontinensstöd övervägande positiva omdömen i en utvärdering som genomförts av en potentiell distributör i Tyskland. Baserat på resultaten togs beslutet att Invent Medic behöver en distributör i Tyskland som har ett större fokus på konsumentmarknaden.

Invent Medic kommer ta hänsyn till vad som framkommit i utvärderingen i sitt fortsatta arbete med att identifiera en optimal distributionspartner i Tyskland. Informationen är även relevant för andra europeiska marknader.

– Den positiva responsen från både användare och gynekologer i Tyskland i den här utvärderingen visar på produktens stora internationella potential. Det gör att vi ser den här utvärderingen som ett steg framåt i Europa trots att vi inte kommer att gå vidare med just denna distributör, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Ladda ner: Release