En flygande start på 2019 med två viktiga apoteksavtal

VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet

Under det första kvartalet 2019 tog vi stora stegframåt i arbetet med att förstärka vår satsning på marknadsföring och försäljning av den första Arcamea-produkten Efemia. Kerstin Wäborg, med gedigen bransch- och försäljningserfarenhet från bland annat Novo Nordisk, Abbot ochGlaxoSmithKline rekryterades som försäljningschef och kommer att utgöra en viktig kugge i försäljningsarbetet. Avtal tecknades med Sveriges två största apotekskedjor, Apoteket AB och Apotek Hjärtat, om inkludering av Efemia i deras sortiment. Dessutom etablerades marknadsföring och försäljning i Danmark via distributionspartnern Props & Pearls. Det var även glädjande att vår eftermarknadsstudie med Efemia, som genomfördes tillsammans med tidskriften Femina, kunde visa på en signifikant förbättring av livskvaliteten hos deltagarna.

Ladda ner: 190503 Invent Medic Q1 sve
, 190503 Invent Medic Q1 eng