Invent Medic meddelar att bolagets pågående marknadsaktiviteter för den innovativa medicintekniska produkten Efemia kontinensstöd börjar ge resultat i form av en ökande kännedom om produkten samt en successivt ökande försäljning under 2019.

Marknadsaktiviteterna för Efemia riktar sig både till vårdaktörer och kvinnohälsofrämjande organisationer samt direkt till potentiella kunder. De genomförs både i egen regi och via distributörer.

En betydande del av marknadsarbetet gentemot vårdaktörer handlar om att kontakta och besöka representanter på olika nivåer, inklusive urologer och gynekologer, så att de kan rekommendera sina patienter att börja använda Efemia. Detta arbete har växlats upp sedan Invent Medics försäljningschef Karin Wäborg tillträdde i slutet av februari, och de signifikant positiva resultaten från två nyligen färdigställda användarstudier väntas öka intresset ytterligare.

Invent Medic medverkar även vid relevanta vetenskapliga konferenser. Exempelvis presenterade Arcamea Efemia under en bäckenbottenkongress i Manchester i slutet av april.

Inom marknadsföring gentemot organisationer med fokus på kvinnohälsa har Invent Medic ett löpande samarbete med 1,6 & 2,6 miljonerklubben, inklusive medverkan vid event samt i deras Woman in Red-kampanj nu i vår. Bolaget har även medverkat vid exempelvis seniormässor i Göteborg och Malmö.

Sedan avtal tecknades under Q1 2019 med Sveriges två största apotekskedjor, Apoteket AB och Apoteket Hjärtat, har Efemias synlighet och tillgänglighet ökat. Produkten exponeras även i riktade kampanjer från respektive apotekskedja under våren. I Danmark har Invent Medics distributör Props & Pearls börjat etablera Efemia via allmänna och privat hälsovårdsaktörer.

Invent Medics egen marknadsföring direkt gentemot potentiella kunder använder sig av riktade annonser och sponsrade artiklar i såväl elektroniska och tryckta medier som via sociala mediekanaler. Några exempel är en kommande helsidesannons i kvällstidningen Expressens söndagsbilaga och annonser i iForm och Hemmets Journal.

– Kännedomen om fördelarna med Efemia har börjat öka inom relevanta målgrupper, och vi räknar med att det kommer att synas i våra försäljningssiffror framöver. Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att det oftast tar lite tid innan kvinnor beslutar sig för att börja använda en produkt som Efemia, men när det första beslutet väl är taget blir många återkommande kunder, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Ladda ner: Release