Invent Medic meddelar att bolaget nu etablerar sin produkt Efemia kontinensstöd i Tyskland tillsammans med distributören Arteriomed. Lanseringen kommer primärt att riktas mot konsumentmarknaden med tillgänglighet från och med Q4 2019.

Det finns idag omkring 10 miljoner kvinnor som använder någon form av skydd mot urinläckage i Tyskland, och som därmed är potentiella regelbundna användare av Efemia. Landet utgör därmed största enskilda marknaden för produkten i Europa.

Arteriomed är en ledande tysk distributör av medicinska produkter för personligt bruk. Avtalet med Invent Medic ger distributören rätt att sälja Efemia direkt till konsument samt till andra återförsäljare och hälsovårdsaktörer. Parterna kommer initialt att fokusera på konsumentmarknaden.

– Det är inspirerande att vi nu kan nå ut med Efemia till det stora antal tyska kvinnor som letar efter ett enkelt och effektivt sätt att minimera urinläckage vid såväl fysisk aktivitet som under längre perioder. Arteriomed har ett starkt kontaktnät inom kvinnohälsosegmentet, inte minst i form av en nära relation till den tyska kvinnohälsoföreningen 19,6-miljonersklubben. Det ser vi som mycket positivt då vårt samarbete med svenska 1,6-miljonersklubben har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att nå ut till Efemias målgrupp, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

– Efemia är en unik, spännande och bevisat effektiv lösning på ett problem som hindrar kvinnor i många åldersgrupper att känna frihet i vardagen. Vi ser verkligen fram emot att nå ut med produkten i Tyskland, och därmed främja en aktivare livsstil med högre livskvalitet som så många kvinnor längtar efter, säger Arteriomeds VD Helga Wachtmeister.

Ladda ner: Release