Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva intervjuas VD Karin Bryder om flera aktuella teman i bolaget: offentliga upphandlingar och marknadsföring i Sverige, expansionen i Europa med planerade lanseringar i Tyskland och Storbritannien under Q4 2019 samt bolagets pågående utvärdering av nya potentiella produkter för att komplettera efemia.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/inventoktse

Nyhetsbrevet publiceras på svenska och engelska med en flexibel utgivningsfrekvens som baseras på Invent Medics nyhetsflöde. Det produceras tillsammans med bolagets IR-kommunikationspartner Honeybadger, http://www.honeybadger.se. Invent Medic tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor samt andra synpunkter.

Ladda ner: Release