Invent Medic meddelar att bolaget har erhållit ett lån om 1,5 MSEK från Almi Företagspartner samt ett lån om 1,0 MSEK från styrelsens ordförande i bolaget. Lånen har en löptid om 60 respektive 6 månader. För båda lånen utgår marknadsmässig ränta.

Långivare till Invent Medic är styrelsens ordförande och tillika bolagets störste ägare, Lars Persson samt Almi Företagspartner.

– Den här finansieringen visar att Invent Medic har en solid plan för vägen framåt och att styrelsen har fullt förtroende för vår pågående expansion i Europa med Efemia kontinensstöd som kommer att följas av USA. Vi har nu det kapital som behövs för att driva bolaget under de pågående lanseringarna av Efemia i Norge, Storbritannien och Tyskland samt i Belgien och Nederländerna under början av 2020. Invent Medic kommer då att ha en betydande marknadsnärvaro i Europa, vilket gör bolaget ännu mer attraktivt för potentiella partners och investerare, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Ladda ner: Release