Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva summerar VD Karin Bryder bolagets framsteg i Sverige, Norden och Europa under 2019 på både konsumentmarknaden och den allmänna hälsovårdsmarknaden. Dessutom blickar hon framåt mot fortsatt internationell expansion i Europa samt i USA under de kommande åren.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/inventdecse

Nyhetsbrevet publiceras på svenska och engelska med en flexibel utgivningsfrekvens som baseras på Invent Medics nyhetsflöde. Det produceras tillsammans med bolagets IR-kommunikationspartner Honeybadger, http://www.honeybadger.se. Invent Medic tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor samt andra synpunkter.

Ladda ner: Release