Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar idag att styrelsen, med anledning av tidigare kommunicerad företrädesemission,  har beslutat att tidigarelägga publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för helåret 2019 från den 24 februari 2020 till den 12 februari 2020. 

Ladda ner: Release