Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 13 februari 2020, förutsatt att den extra bolagsstämman i Invent Medic beslutar om detta den 4 februari 2020. Prospektet finns tillgängligt på Invent Medics (www.inventmedic.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver kan prospektet nås via Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Investerarträffar
I samband med företrädesemissionen av units kommer representanter från Invent Medic att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer:

12 februari 2020 – Malmö – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Malmö Börshus, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö
kl. 11.30-13.00
Anmälan sker via http://www.sedermera.se

12 februari 2020 – Köpenhamn – Investerarträff med Sedermera Fondkommission
Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 Köpenhamn
kl. 17.30-19.30
Anmälan sker via http://www.sedermera.se

13 februari – Göteborg – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg
kl. 11.30-13.00
Anmälan sker via http://www.sedermera.se

14 februari – Stockholm – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
At Six Hotel, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm
kl. 11.30-13.00
Anmälan sker via http://www.sedermera.se

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta: 
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10 
E-post: info@sedermera.se

Ladda ner: Release
, Invent Medic Prospekt - FINAL