Invent Medic meddelar att bolagets första produkt Efemia kontinensstöd har godkänts för utskrivning med kostnadstäckning i hela Norge från och med den 1 april 2020. Efemia är hittills även godkänd för utskrivning i regionerna Västra Götaland och Jämtland Härjedalen i Sverige samt 21 kommuner inklusive Köpenhamn i Danmark.

Invent Medic lanserade Efemia i Norge i slutet av 2019 tillsammans med distributören Quintet. Deras arbete med att etablera produkten i landet kommer nu att underlättas då bland annat urologer och gynekologer kan skriva ut produkten till sina patienter som får ersättning för kostnaden.

Beslutet att godkänna Efemia för utskrivning med kostnadstäckning togs av den norska myndigheten Helfa som ansvarar för ekonomisk administrering inom hela den norska offentliga hälsovården. Efemia omfattas av ett högkostnadsskydd som innebär en väsentlig reducering av kostnaden för kvinnor som använder produkten regelbundet.

– Det är glädjande att Efemia nu är godkänd för utskrivning med kostnadstäckning i hela Norge. Produkten blir därmed mer tillgänglig för norska kvinnor som önskar en enkel, effektiv och operationsfri lösning för ansträngningsinkontinens (SUI). Invent Medic har nyligen även registrerats som leverantör av Efemia till region Jämtland Härjedalen i Sverige, så utvecklingen går definitivt i rätt riktning i Norden liksom i övriga Europa, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Invent Medics norska distributör Quintet har gedigen erfarenhet inom hjälpmedel för kvinnohälsa och har goda kontakter inom både hälsovården och konsumentmarknaden. Inom konsumentmarknaden har Quintet ett nära samarbete med Norges ledande apotekskedja Apotek1 som erbjuder ett brett utbud av medicinska hjälpmedel på sina apotek.

Ladda ner: Release